Close

"Szeretet"

"Nyitottság"

"Tisztelet"

"Elfogadás"

"Dresscode"

"Fotómentesség"

A belépés szabályai

A Freedom Fetish Party területére kizárólag az léphet be, aki az alábbiaknak megfelel:

– 18. életévét betöltötte, és ezt személyi igazolvánnyal (egyéb hivatalos, eredeti okirattal) tudja igazolni.

– Elővételben megváltotta belépőjegyét.

– Betartja a dresscode előírásait (ld. Dresscode menü). Ha bizonytalan vagy, írj nekünk, küldj fotót, és visszajelzünk, hogy megfelel-e az öltözeted a partira.

– Nem áll alkohol vagy kábítószer hatása alatt.

– Nem lett korábban eltávolítva a rendezvény helyszínéről.

– Nem visz be közbizontságra veszélyes tárgyat, élelmiszert, italt, alkoholos italt a Rendezvény területére.

A felnőtt játékok 10 szabálya:

1. Ne érj hozzá se máshoz, se más játékához engedély nélkül!

2. Egyenlő félként tiszteld a másikat! Csak akkor lépj fel BDSM szerepben másokkal szemben, ha abba beleegyeztek. Kérdezd meg a Dominánst is, mielőtt a szubmisszívvel interakcióba lépsz!

3. A “Nem” tényleg “nem”-et jelent. Minden esetben.

4. Beszéld meg játék előtt a korlátokat, és folyamatosan ügyelj a jelenet biztonságára!

5. Takarítsd le a használt eszközöket a jeleneted után! Ehhez a helyszínen steril sprayt és papírtörlőt biztosítunk.

6. Ne avatkozz bele más játékába vagy utógondoskodásába, hacsak nem invitálnak!

7. Ha valami nyugtalanítót látsz, szólj a dungeon mastereknek! Ne intézkedj saját magad!

8. A helyszínen az alap biztonsági szavak: “Piros” és “Sárga”. A Piros kimondása esetén a játék azonnal véget ér.

9. A bulin saját felelősségedre veszel részt! A te felelősséged, hogy a BDSM játékok során te magad és a partnered biztonságban legyetek.

10. Ne fotózz, és ne zavarj másokat a telefonod világító képernyőjével! A fotózás tilalma az egész partira vonatkozik, de a BDSM játékok kapcsán külön is hangsúlyozzuk, hogy aki ezt megszegi, az a helyszínről eltávolítható, jegyár visszatérítése nélkül, és a magyar jogszabályok értelmében feljelentés esetén pénzbírsággal sújtható.

 

Akik nem tartják be ezeket a szabályokat, azok a helyszínről eltávolíthatók.

 

Ha bármilyen problémád akad, kérünk, hogy fordulj a dungeon masterekhez vagy a szervezőkhöz, akik színes, világító karperecet fognak viselni! Szívesen segítünk, de ha nem tudunk a problémáról akkor nem tudjuk orvosolni azt.

A rendezvényen való részvétel általános szabályai:

A 2012. január 1-től hatályos, a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében zárt légterű helyiségben TILOS A DOHÁNYZÁS. Dohányzó vendégeink az épület előtti részen, az udvaron kijelölt dohányzó területen gyújthatnak rá.

 

Az esemény jellegéből adódóan az épület területén kép és hangfelvétel rögzítésére kizárólag a szervezők, vagy a szervezők által felkért személyek jogosultak. Aki a szabályt megszegi, a rendezvényt köteles elhagyni, illetve a rendezők által kivezethető. Ebben az esetben a belépési díj nem követelhető vissza.

 

Amennyiben a programról képi- vagy hangfelvétel készül, a felvételeken szereplő látogatóink azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetnek – amennyiben nem felismerhetőek a felvételen -, sem a rendezőkkel, sem a felvétel készítőivel szemben.

Vendégeink a parti bejáratánál kaphatnak “PARTY PHOTO OK” feliratú karszalagot, aminek viselésével hozzájárulnak, hogy felismerhető partifotó készüljön róluk, és ez az esemény képei között megjelenjen.

 

A rendezvényen való részvételre nem jogosult, aki

– botrányos, illemsértő vagy jogszabályba ütköző módon viselkedik, vagy hasonló módon a többi résztvevő terhére van,

– a hatályos jogszabályok szerint kábítószernek minősülő anyagot használ, azzal visszaél,

– nem teljesíti a rendezvényre való belépés fent felsorolt feltételeinek bármelyikét.

 

Aki a rendezvényen való részvételre nem jogosult, a rendezvényt köteles elhagyni, illetve a rendezők által kivezethető. Ebben az esetben a belépési díj nem követelhető vissza.

 

A rendezvényen a verbális, testi vagy egyéb jellegű zaklatást szigorúan vesszük. A zaklató a helyszínről azonnal eltávolítható és visszatérítésre nem jogosult. Bármilyen jellegű kapcsolat kialakítása egy másik emberrel, csak annak beleegyezésével lehetséges. Az esetleges játék közben elszenvedett testi, lelki, szellemi sérülésekért sem a helyszín, sem a rendezők semmilyen felelősséget nem vállalnak. Kérjük maximálisan figyeljetek egymásra.

 

Az Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.  A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét minden, az előző mondatban nem említett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, továbbá nem felelős azon károkért sem, melyek abból adódtak, hogy a Látogatók elmulasztották a rendkívül fokozott figyelem tanúsítását a testi épségük megőrzése érdekében.

 

A Látogató tudomásul veszi, hogy az esetleges kárát, közvetlenül a programhelyszín helyszíngazdája felé érvényesítheti.

 

A Látogatót polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli az okozott károkért, mind a Szervező, mind harmadik személyek irányába. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató jogellenes magatartása okozott.

 

A Szervező kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás, továbbá helyszín- és időpontváltozás jogát. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben ezen változások kapcsán.

 

Az épület területén elhagyott tárgyakért anyagi felelősséget nem vállalunk.

 

A ruhatárat a helyszín üzemelteti, az ott leadott tárgyakért a rendezvény szervezői nem vállalnak felelősséget. Akik szeretnének átöltözni azok számára az épület bejárata és a Heaven’s Gate közti koedukált öltöző áll rendelkezésre.

 

A programkezdési időpontok tájékoztató jellegűek, ahhoz képest eltérés előfordulhat.

 

A Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében rendező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.

 

A rendezvényre való belépéssel a fenti szabályok elfogadottnak minősülnek.