Close

"Szeretet"

"Nyitottság"

"Tisztelet"

"Elfogadás"

"Dresscode"

"Fotómentesség"

A belépés szabályai

A Freedom Fetish Party területére kizárólag az léphet be, aki az alábbiaknak megfelel:

– 18. életévét betöltötte, és ezt személyi igazolvánnyal (egyéb hivatalos, eredeti okirattal) tudja igazolni.

– Elővételben megváltotta belépőjegyét.

– Betartja a dresscode előírásait (ld. Dresscode menü). Ha bizonytalan vagy, írj nekünk, küldj fotót, és visszajelzünk, hogy megfelel-e az öltözeted a partira.

– Nem áll alkohol vagy kábítószer hatása alatt.

– Nem lett korábban eltávolítva a rendezvény helyszínéről.

– Nem visz be közbiztonságra veszélyes tárgyat, élelmiszert, italt, alkoholos italt a Rendezvény területére.

A felnőtt játékok 10 szabálya:

1. Ne érj hozzá se máshoz, se más játékához engedély nélkül!

2. Egyenlő félként tiszteld a másikat! Csak akkor lépj fel BDSM szerepben másokkal szemben, ha abba beleegyeztek. Kérdezd meg a Dominánst is, mielőtt a szubmisszívvel interakcióba lépsz!

3. A “Nem” tényleg “nem”-et jelent. Minden esetben.

4. Beszéld meg játék előtt a korlátokat, és folyamatosan ügyelj a jelenet biztonságára!

5. Takarítsd le a használt eszközöket játék után! Ehhez a helyszínen steril sprayt és papírtörlőt biztosítunk.

6. Ne avatkozz bele más játékába vagy utógondoskodásába, hacsak nem invitálnak!

7. Ha valami nyugtalanítót látsz, szólj a dungeon mastereknek! Ne intézkedj saját magad!

8. A helyszínen az alap biztonsági szavak: “Piros” és “Sárga”. A Piros kimondása esetén a játék azonnal véget ér.

9. A bulin saját felelősségedre veszel részt! A te felelősséged, hogy a BDSM játékok során te magad és a partnered biztonságban legyetek.

10. Ne fotózz, és ne zavarj másokat a telefonod világító képernyőjével! A fotózás tilalma az egész partira vonatkozik, de a BDSM játékok kapcsán külön is hangsúlyozzuk, hogy aki ezt megszegi, az a helyszínről eltávolítható, jegyár visszatérítése nélkül, és a magyar jogszabályok értelmében feljelentés esetén pénzbírsággal sújtható.

Akik nem tartják be ezeket a szabályokat, azok a helyszínről eltávolíthatók.

Ha bármilyen problémád akad, kérünk, hogy fordulj a dungeon masterekhez vagy a szervezőkhöz, akik „Segíthetek?” feliratú táblát viselnek! Szívesen segítünk, de ha nem tudunk a problémáról akkor nem tudjuk orvosolni azt.

A rendezvényen való részvétel általános szabályai:

A 2012. január 1-től hatályos, a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében zárt légterű helyiségben TILOS A DOHÁNYZÁS. Dohányzó vendégeink az épület előtti részen, az udvaron kijelölt dohányzó területen gyújthatnak rá.

 

Az esemény jellegéből adódóan az épület területén kép és hangfelvétel rögzítésére kizárólag a szervezők, vagy a szervezők által felkért személyek jogosultak. Aki a szabályt megszegi, a rendezvényt köteles elhagyni, illetve a rendezők által kivezethető. Ebben az esetben a belépési díj nem követelhető vissza.

 

Amennyiben a programról képi- vagy hangfelvétel készül, a felvételeken szereplő látogatóink azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetnek – amennyiben nem felismerhetőek a felvételen -, sem a rendezőkkel, sem a felvétel készítőivel szemben.

Vendégeink egyes partikon a bejáratánál kaphatnak “PARTY PHOTO OK” feliratú karszalagot, aminek viselésével hozzájárulnak, hogy felismerhető partifotó készüljön róluk, és ez az esemény képei között megjelenjen. Más eseményeinken egyes helyiségek előre meghatározott időszakban Photo Area-ként üzemelnek, ahova belépve adják meg vendégeink a hozzájárulást.

 

A rendezvényen való részvételre nem jogosult, aki

– botrányos, illemsértő vagy jogszabályba ütköző módon viselkedik, vagy hasonló módon a többi résztvevő terhére van,

– a hatályos jogszabályok szerint kábítószernek minősülő anyagot használ, azzal visszaél,

– nem teljesíti a rendezvényre való belépés fent felsorolt feltételeinek bármelyikét.

 

Aki a rendezvényen való részvételre nem jogosult, a rendezvényt köteles elhagyni, illetve a rendezők által kivezethető. Ebben az esetben a belépési díj nem követelhető vissza.

 

A rendezvényen a verbális, testi vagy egyéb jellegű zaklatást szigorúan vesszük. A zaklató a helyszínről azonnal eltávolítható és visszatérítésre nem jogosult. Bármilyen jellegű kapcsolat kialakítása egy másik emberrel, csak annak beleegyezésével lehetséges. Az esetleges játék közben elszenvedett testi, lelki, szellemi sérülésekért sem a helyszín, sem a rendezők semmilyen felelősséget nem vállalnak. Kérjük maximálisan figyeljetek egymásra.

 

Az Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.  A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét minden, az előző mondatban nem említett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, továbbá nem felelős azon károkért sem, melyek abból adódtak, hogy a Látogatók elmulasztották a rendkívül fokozott figyelem tanúsítását a testi épségük megőrzése érdekében.

 

A Látogató tudomásul veszi, hogy az esetleges kárát, közvetlenül a programhelyszín helyszíngazdája felé érvényesítheti.

 

A Látogatót polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli az okozott károkért, mind a Szervező, mind harmadik személyek irányába. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató jogellenes magatartása okozott.

 

A Szervező kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás, továbbá helyszín- és időpontváltozás jogát. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben ezen változások kapcsán.

 

Az épület területén elhagyott tárgyakért anyagi felelősséget nem vállalunk.

 

A ruhatárat a helyszín üzemelteti, az ott leadott tárgyakért a rendezvény szervezői nem vállalnak felelősséget. Akik szeretnének átöltözni azok számára az épület bejárata és a Heaven’s Gate közti koedukált öltöző áll rendelkezésre.

 

A programkezdési időpontok tájékoztató jellegűek, ahhoz képest eltérés előfordulhat.

 

A Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében rendező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.

 

A rendezvényre való belépéssel a fenti szabályok elfogadottnak minősülnek.